ΕΛΛΑΔΑ, 2015
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναγνωρίζοντας τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο τοπικό περιβάλλον και ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες τοπικών συμ-μετόχων, υλοποιήσαμε το 2015 ένα μεγάλο έργο αισθητικής παρέμβασης στο εργοστάσιο τσιμέντου Θεσσαλονίκης. Το έργο, που συμπληρώνει σειρά παρεμβάσεων για τον περιορισμό του θορύβου και τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής απόδοσης, υλοποιήθηκε από ομάδα καλλιτεχνών και αφορούσε τη συνολική κάλυψη των εξωτερικών χώρων με ένα γκράφιτι που απεικονίζει, σε έκταση άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων, τον αέναο κύκλο του νερού. Το έργο αυτό αποτελεί ένα καινοτόμο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα, με μια πρωτοπόρο καλλιτεχνική εφαρμογή σε βιομηχανικό κτίριο μεγάλης κλίμακας.

Οι εγκαταστάσεις του ΤΙΤΑΝ Θεσσαλονίκης ζωγραφισμένες με πολύχρωμα γκράφιτι τοπίων, βάσει προγράμματος εξωτερικού επανασχεδιασμού