ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 2016
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Wadi El Kamar ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Το δημόσιο δημοτικό σχολείο στην περιοχή Wadi El Kamar, που χτίστηκε περισσότερο από 30 χρόνια πριν, δεν έχει υποβληθεί σε καμία σημαντική ανακαίνιση και οι όποιες περιορισμένες εργασίες συντήρησης υλοποιούνται από τη Διεύθυνση του σχολείου. Το σχολείο, στο οποίο φοιτούν 1.300 μαθητές, είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς δεν υπάρχουν άλλα δημόσια δημοτικά σχολεία στην ευρύτερη περιοχή.

H στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα για τον Τιτάνα στην Αίγυπτο (TCE). Το 2015 εκπονήθηκε κοινωνική μελέτη και, το 2016, αφού οργανώσαμε επίσκεψη στο σχολείο με την Αρχή Εκπαιδευτικών Κτιρίων της Αλεξάνδρειας και μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση της Αιγύπτου, αναλάβαμε το έργο της πλήρους ανακαίνισης και της ανακατασκευής τμημάτων του σχολείου. Το έργο υλοποιείται από τους εργαζομένους μας και έναν τοπικό εργολάβο.

Εργασίες αποκατάστασης σχολικών εγκαταστάσεων από τον Τιτάνα Αιγύπτου στο Wadi El Kamar, Αλεξάνδρεια