ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 2015
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στην Αλεξάνδρεια γειτνιάζει, αν και σε βιομηχανική περιοχή, με μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη συνοικία. Το 2014, ξεκινήσαμε την εκπόνηση μελέτης κοινωνικών επιπτώσεων, σε συνεργασία με τοπική εξειδικευμένη ΜΚΟ και τοπικούς συμ-μετόχους. Η ολοκλήρωση της μελέτης στις αρχές του 2015 οδήγησε στην υλοποίηση προτάσεων που προέκυψαν από διαβούλευση με όλους τους συμ-μετόχους και αφορούν δράσεις ενίσχυσης της εκπαίδευσης των νέων, της απασχόλησης των γυναικών και της συνεργασίας με άλλες τοπικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.

Μελέτη αξιολόγησης κοινωνικών επιπτώσεων, του Tιτάνα Αιγύπτου στην Αλεξάνδρεια: φωτογραφία συμμετεχόντων