ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 2016
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Η «Ακαδημία Ανάπτυξης Ηγετικών Ικανοτήτων» είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από κοινού με τη μαθητική οργάνωση Hobeliks με σκοπό να βοηθήσει τους νέους να χτίσουν πολύτιμες επαγγελματικές δεξιότητες και να ξεκινήσουν την καριέρα τους με επιτυχία. Κατά τη διάρκεια του 2016, 47 μαθητές συμμετείχαν στην Ακαδημία, λαμβάνοντας μέρος σε εκπαιδεύσεις σχετικές με τα βασικά θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια εργάστηκαν σε ομάδες και τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε εκπροσώπους των εταιριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το 2016, ο ΤΙΤΑΝ στη Βουλγαρία συμμετείχε στην οργάνωση μιας τέτοιας εκπαίδευσης με θέμα τη «Διαχείριση Συγκρούσεων», κατά τη διάρκειας της οποίας οι άνθρωποι του Τιτάνα προσέφεραν στους συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις και καθοδήγηση. Με την ολοκλήρωση της Ακαδημίας, δόθηκε η ευκαιρία στους φοιτητές με την καλύτερη επίδοση να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση στις εταιρίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Παρουσίαση του Τιτάνα Βουλγαρίας, μέρος του προγράμματος " Ακαδημία Ανάπτυξης Ηγετικών Ικανοτήτων"