ΑΛΒΑΝΙΑ, 2016
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ THUMANA ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Το 2015 ξεκίνησε η συνεργασία του εργοστασίου τσιμέντου Antea με τα Παιδικά Χωριά SOS, αποσκοπώντας στην παροχή βοήθειας σε οικογένειες και παιδιά που ζουν σε συνθήκες στέρησης στην κοινότητα Thumana.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε και το 2016 διασφαλίζοντας σε 19 οικογένειες και σε 47 συνολικά παιδιά, ηλικίας κάτω των 18 ετών, το δικαίωμα για αξιοπρεπή ζωή και ανάπτυξη. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες που απαιτούνται για την ευημερία της οικογένειας και η εξασφάλιση ενός πλαισίου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανόμενων αυτών της εκπαίδευσης, της υγείας, της υγιεινής και της τροφής.

Πρόγραμμα τοπικών δράσεων του εργοστασίου Antea για την υποστήριξη οικογενειών: Εικόνα χεριών που κρατούν μια χάρτινη δημιουργία