ΕΛΛΑΔΑ 2022
Tο πρώτο λατομείο σε Ελλάδα και Ευρώπη με Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντων

Το λατομείο Ξηρορέματος του Τιτάνα στην Ελλάδα είναι το πρώτο λατομείο ασβεστολιθικών αδρανών σε Ελλάδα και Ευρώπη, που καταχωρίζεται στο ευρέως διαδεδομένο Πρόγραμμα EPD «The International EPD System» με Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντων (EPD).

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου για μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος με καινοτόμες λύσεις και προϊόντα. Mέσω του προγράμματος λαμβάνονται συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, οι οποίες αφού αξιοποιηθούν από τον Τιτάνα εξασφαλίζουν την περιβαλλοντική αριστεία σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων του, από τη διαδικασία παραγωγής έως την τελική προσφορά στους πελάτες του.

Η περιβαλλοντική αριστεία όχι μόνο υιοθετεί την έμπρακτη εφαρμογή του μοντέλου κυκλικής οικονομίας αλλά επιπλέον συμβάλλει δυναμικά στην παγκόσμια δράση για κλιματική ουδετερότητα, με ορθή χρήση των πόρων, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα, στην προσπάθεια του Ομίλου για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.