24/11/2009

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ πληροφορήθηκε με βαθειά θλίψη το θάνατο του

ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΕΛΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ο οποίος απεβίωσε αιφνιδίως στη Νέα Υόρκη, στις 21 Νοεμβρίου 2009 και θα κηδευτεί στις Η.Π.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, στις 23 Νοεμβρίου 2009, κατά την οποία εξάρθηκε η συμβολή του αποβιώσαντος στην ανάπτυξη της Εταιρίας στη διάρκεια της πολυετούς θητείας του ως Προέδρου του, αποφάσισε ομόφωνα :

  1. Να αναρτηθούν μεσίστιες, επί τριήμερον, οι σημαίες της Εταιρίας στα Κεντρικά Γραφεία και τα εργοστάσιά της
  2. Να διατεθεί στη μνήμη του χρηματικό ποσό υπέρ κοινωφελών σκοπών
  3. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Ημερήσιο Τύπο

Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ