06/10/2006

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα στον Τύπο, ο Ομιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι υπέβαλε αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας για τις απαιτούμενες άδειες κατασκευής εργοστασίου τσιμέντου.

Ο ΤITAN ήδη εξάγει ποσότητες τσιμέντου στην Αλβανία, ενώ διαθέτει δύο εργοστάσια τσιμέντου στις γειτονικές χώρες της Σερβίας και F.Y.R.O.M..

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα. Διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Το 2005 πούλησε πάνω από 15 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, πάνω από 5 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά, όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ