17/12/2012

ΤΙΤΑΝ: Έκδοση νέου ομολόγου 200 εκατ. ευρώ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση νέου ομολόγου 200 εκατ. ευρώ από τον Τιτάνα, με λήξη τον Ιανουάριο του 2017.

Η ζήτηση από διεθνείς και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες οδήγησε στην ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου ομολόγου με υπερκάλυψη του αρχικού ελάχιστου στόχου των 100 εκατ. ευρώ, όπως τέθηκε με την πρόταση ανταλλαγής και έκδοσης νέων ομολογιών του Τιτάνα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, κατά 2,9 φορές. Το τοκομερίδιο που επιτεύχθηκε ήταν 8,75%, ήτοι το κατώτερο όριο που είχε προσδιοριστεί στην αρχική πρόταση.

Η επιτυχής έκδοση του ομολόγου ενισχύει τη στρατηγική του Τιτάνα για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, ενίσχυση της ρευστότητας και επιμήκυνση των λήξεων των δανειακών του υποχρεώσεων.

Τη σχετική ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορείτε να τη δείτε στο http://ir.titan.gr/titan/app/cms 

Download PDF