07/01/2011

Σϋναψη σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου 

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου από τη θυγατρική εταιρία του Ομίλου TITAN GLOBAL FINANCE PLC, συνολικού ύψους 585.000.000 ευρώ, με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 5.1.2011 στο Λονδίνο. Η νέα αυτή δανειακή γραμμή, η οποία υπερέβη τον αρχικό στόχο των 500 εκ. ευρώ, θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2015. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφισταμένου κοινοπρακτικού δανείου της TITAN GLOBAL FINANCE PLC, το οποίο λήγει τον Απρίλιο 2012 και, στη συνέχεια, για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου.

Η κοινοπραξία των δανειστριών τραπεζών αποτελείται από τις τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, HSBC Bank plc, BNP Paribas, Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (θυγατρική της Credit Agricole), Sociéte Générale, Alpha Bank και EFG Eurobank.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 14 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2009 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 15 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Download PDF