29/04/2009

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ 

Αναφερόμενοι σε δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με την μείωση προσωπικού στην θυγατρική του Ομίλου Τιτάν στην Π.Γ.Δ.Μ, Cementarnica Usje, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι :

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στη ζήτηση των προϊόντων μας, σε συνδυασμό με την όξυνση του ανταγωνισμού στην αγορά, επιβάλλουν την λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του τοπικού μας εργοστασίου στην Π.Γ.Δ.Μ.

Η εταιρία Cementarnica Usje ανακοίνωσε την πρόθεση της για μείωση, μέχρι 180 άτομα, του προσωπικού της. Η διαδικασία, όπως είναι φυσικό, θα ολοκληρωθεί μετά από διάλογο με τους εργαζόμενους.

Ο Όμιλος Τιτάν υλοποιεί ενέργειες περιορισμού του κόστους σε όλες του τις δραστηριότητες, με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και την περικοπή γενικών και διοικητικών εξόδων, διατηρώντας πάντοτε, ως στόχο, και την ελαχιστοποίηση των αντίστοιχων κοινωνικών επιπτώσεων.

Download PDF