11/10/2005

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Η Εταιρία μας, από κοινού με την ισπανική τσιμεντοβιομηχανία “Corporacion Uniland S.A.”, συμμετείχε την 10 και 11 Οκτωβρίου 2005 στη διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού του Τουρκικού Δημοσίου για την εκποίηση εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου, υποβάλλοντας προσφορές για δύο εργοστάσια, που δεν αναδείχθηκαν πλειοδοτικές.