23/03/2010

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

OMIΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Όμιλος Τιτάν ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με την International Finance Corporation (IFC), σύμφωνα με την οποία η IFC πρόκειται ν’ αποκτήσει έναντι τιμήματος 80 εκ. Ευρώ συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας “Alexandria Portland Cement Company S.A.E.” (APCC), θυγατρικής του Ομίλου Τιτάν στην Αίγυπτο. Η αξία της εν λόγω επιχείρησης προσδιορίστηκε για τη συγκεκριμένη συναλλαγή στο ποσό των 650 εκ. Ευρώ.

H ανωτέρω επένδυση της IFC θα έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη Ιουνίου 2010 και, μέσω της APCC, η IFC θ’ αποκτήσει ποσοστό μειοψηφίας περίπου 16% στις επιχειρήσεις του Τιτάνα στην Αίγυπτο.

Η συνεργασία με έναν οργανισμό όπως η IFC αναμένεται ότι θα προσθέσει σημαντική αξία στην επένδυση του Τιτάνα στην Αίγυπτο.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 13 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 8 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2009 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, πάνω από 15 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com 

Download PDF