09/05/2005

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Για να διαβάσετε την πρόσκληση της ετησιας τακτικής συνέλευσης των μετόχων πατήστε εδώ.