03/08/2016

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επενδύει στην Βραζιλία

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση συμμετοχής στην τσιμεντοβιομηχανία Companhia Industrial de Cimento Apodi, που δραστηριοποιείται στην Πολιτεία Ceará στη Βορειοανατολική Βραζιλία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Cimento Apodi θα ελέγχεται από κοινού (50/50) από τον Όμιλο Dias Branco και την εταιρεία ΤΙΤΑΝ/Sarkis (που θα ανήκει κατά 94% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ). Το τίμημα της εξαγοράς, το οποίο θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ανέρχεται σε περίπου 100 εκατομμύρια Δολάρια Η.Π.Α. και θα καταβληθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Η Cimento Apodi διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Quixeré, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2015 και μία μονάδα άλεσης τσιμέντου στο λιμάνι του Pecém, κοντά στην πόλη Fortaleza, η οποία λειτουργεί από το 2011. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της Cimento Apodi ξεπερνά τους 2 εκ. τόνους τσιμέντου ετησίως.

Με την επένδυση αυτή ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επεκτείνει την παρουσία του σε μία νέα γεωγραφική περιοχή και εισέρχεται σε μία υποσχόμενη αγορά με μακροπρόθεσμες προοπτικές, ενώνοντας τις δυνάμεις του με σημαντικούς τοπικούς εταίρους κι επενδύοντας σε μια εταιρεία με παραγωγικό δυναμικό τελευταίας τεχνολογίας.

Στη συγκεκριμένη συναλλαγή η τράπεζα Banco Itaú BBA και η δικηγορική εταιρεία Mattos Filho ενήργησαν ως οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι, αντίστοιχα, του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

 

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com .

Όμιλος Dias Branco: Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 1951 από τον Manuel Dias Branco, εξελίχθηκε υπό την ηγεσία του Ivens Dias Branco στον μεγαλύτερο όμιλο στην παραγωγή και διανομή μπισκότων και ζυμαρικών στη Βραζιλία και σήμερα είναι μεταξύ των 10 κορυφαίων επιχειρήσεων παγκοσμίως στους δύο αυτούς κλάδους. Ο Όμιλος έχει σημαντική παρουσία και σε άλλους τομείς του κλάδου τροφίμων, ακίνητης περιουσίας (real estate), ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τον κλάδο τσιμέντου.

Οικογένεια Sarkis: Ιδιοκτήτες του Ομίλου SKS, ο οποίος αποτελεί εταιρεία συμμετοχών με επενδύσεις κυρίως σε ακίνητη περιουσία (real estate) και τον κλάδο δομικών υλικών, με παρουσία στις κατασκευές, τσιμέντο, σκυρόδεμα, χαλυβουργία και εξορύξεις.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.