11/04/2014

Οργανωτικές Μεταβολές: Νέος Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου – Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής Τομέα ΗΠΑ 

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, ενημερώνει ότι ο Μιχάλης Κολακίδης αναλαμβάνει από 16.5.2014 τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου ΤΙΤΑΝ, διαδεχόμενος τον Βασίλη Ζαρκαλή.  Ο κ. Κολακίδης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, όπου έχει καλύψει ανώτατες διοικητικές θέσεις, πιο πρόσφατα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank.
Ο Βασίλης Ζαρκαλής αναλαμβάνει από 1.8.2014, τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή Τομέα ΗΠΑ και του Διευθύνοντος Συμβούλου της TITAN AMERICA LLC, θυγατρικής του Ομίλου στις ΗΠΑ, διαδεχόμενος τον Άρη Παπαδόπουλο. O κ. Ζαρκαλής υπηρέτησε στον Τιτάνα ως Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου (2010-2014) και ως Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ομίλου (2008-2010). Προηγουμένως, εργάστηκε επί πολλά χρόνια στην Dow Chemical Co, σε  διάφορες διευθυντικές θέσεις, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ελβετία.
O Άρης Παπαδόπουλος μετά από 20ετή επιτυχημένη θητεία στην ηγεσία του Τομέα ΗΠΑ, αναλαμβάνει από 1.8.2014, Εκτελεστικός Πρόεδρος της θυγατρικής του Ομίλου στις ΗΠΑ, ST EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES (STET), ενώ παράλληλα παραμένει Σύμβουλος της Διευθύνουσας Επιτροπής του Ομίλου.

Download PDF