31/10/2006

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ENNEAMHNOY 2006 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθαν σε € 1.188 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA), βελτιώθηκαν κατά 28% και έφθασαν τα € 366 εκ.. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, ανήλθαν σε € 213 εκ., αυξημένα κατά 37%.

Η αύξηση των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών οφείλεται στη βελτιωμένη ζήτηση και στις υψηλότερες τιμές που επικράτησαν στις περισσότερες αγορές.

Στην Ελλάδα, η ζήτηση δομικών υλικών συνέχισε την ανοδική της πορεία. Οι αυξημένες πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες τιμές εξαγωγής τσιμέντου, οδήγησαν σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 22% από την αρχή του έτους.

Στις ΗΠΑ, η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 34% σε σύγκριση με πέρυσι, χάρις στις υψηλότερες τιμές που επικράτησαν και στη θετική συμβολή των επενδύσεων επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Ωστόσο, στη διάρκεια του 3 ου τριμήνου εξακολούθησε η κάμψη της αγοράς κατοικιών, η οποία εν μέρει μόνο αντισταθμίστηκε από την αύξηση των δημοσίων έργων και κατασκευών εμπορικού χαρακτήρα.

Στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, η λειτουργική κερδοφορία συνολικά αυξήθηκε το εννεάμηνο κατά 42% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αγορά της Βουλγαρίας εξακολούθησε να παρουσιάζει την υψηλότερη ανάπτυξη. Η αυξανόμενη ζήτηση τσιμέντου, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των έργων επέκτασης του εργοστασίου μας, καλύφθηκε μερικώς από εισαγωγές. Η αγορά της ΠΓΔΜ παρουσίασε επίσης βελτίωση, ενώ στη Σερβία η κερδοφορία παρέμεινε αμετάβλητη.

Στην Αίγυπτο, η κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 33%, λόγω της έντονα ανοδικής εγχώριας ζήτησης και των υψηλότερων τιμών έναντι του περυσινού έτους.

 

 

€ εκ.3 ο τρίμ. 20063 ο τρίμ. 2005% μεταβολήςΕννεάμ. 2006Εννεάμ. 2005% μεταβολής
Κύκλος εργασιών42338211%1.18899519%
Oper ating EBITDA15012421%37028530%
EBITDA (1)15212422%36628628%
Κέρδη προ φόρων12510619%29621835%
Καθαρά κέρδη (2)937820%21315637%
(1) Μετά από Εξαιρούμενα έσοδα / δαπάνες
(2) Mετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

 

Οι επενδύσεις και εξαγορές του Ομίλου τους πρώτους εννέα μήνες του 2006 ανήλθαν σε €190 εκ., με έμφαση στην ανάπτυξη, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Για το υπόλοιπο του 2006, στα πλαίσια των ευνοϊκών τάσεων που επικρατούν διεθνώς στον κλάδο των δομικών υλικών, αναμένουμε, συγκριτικά με πέρυσι, βελτίωση της κερδοφορίας στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Αβεβαιότητα δημιουργείται γύρω από τη διάρκεια και το εύρος της κάμψης της αγοράς κατοικιών στις ΗΠΑ, καθώς και από την πορεία των τιμών των καυσίμων.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα. Διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Το 2005 πούλησε πάνω από 15 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, πάνω από 5 εκ. μ 3 ετοίμου σκυροδέματος, 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά, όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ