22/11/2010

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Ο Όμιλος Τιτάν ανακοινώνει ότι συντελέστηκε η συμφωνηθείσα επένδυση ύψους € 80 εκ. της International Finance Corporation (IFC) στην εταιρία του Ομίλου στην Αίγυπτο, Alexandria Portland Cement Company S.A. (APCC), μέσω της συμμετοχής της IFC στη θυγατρική εταιρία του Ομίλου Alexandria Development Limited (ADL). Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, η IFC απέκτησε εμμέσως μειοψηφικό ποσοστό 15,2% στην APCC και, ως εκ τούτου, στις επιχειρήσεις του Τιτάνα στην Αίγυπτο.

Η συνεργασία με έναν οργανισμό όπως η IFC αναμένεται ότι θα προσθέσει σημαντική αξία στην επένδυση του Τιτάνα στην Αίγυπτο.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 13 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 8 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2009 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 15 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com