09/11/2017

Ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκ. Ευρώ από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC

Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 2024 με ετήσιο επιτόκιο 2,375%, οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC («ο Εκδότης»), θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ («η Εταιρία»), με την εγγύηση της Εταιρίας.

Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό του 1.3 δις Ευρώ. Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Νοεμβρίου 2017 και στις 10 Νοεμβρίου θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά, Global Exchange Market (GEM).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά από τον Εκδότη των ομολογιών με τοκομερίδιο 4,25% και λήξη τον Ιούλιο του 2019 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες») πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς που ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2017, καθώς επίσης για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.

Οι HSBC Bank plc και Société Générale ενήργησαν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (“Joint Global Coordinators and Joint Active Bookrunners”), οι ABN AMRO BANK και Raiffeisen Bank International ως Συνδιαχειριστές (“Joint Bookrunners”) ενώ οι Alpha Bank A.E., , Eurobank Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς A.E. λειτούργησαν ως Συνδιαχειριστές (“Co-Managers”).