20/06/2008

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι ο κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης αναλαμβάνει από 12.9.2008 τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου (CFO). Ο νέος CFO του Ομίλου διαθέτει μακρά και πολύπλευρη επιχειρησιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κ. Μαζαράκης αποχωρεί από τη Vodafone Ελλάδος, στην οποία κατέχει τη θέση του Chief Operating Officer και της οποίας υπήρξε επίσης Οικονομικός Διευθυντής.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Download PDF