06/06/2001

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Από τις 19 Ιουνίου 2001, ο Τιτάνας απέκτησε νέο λογότυπο, που αντικατέστησε, μετά από είκοσι χρόνια, το γνωστό σήμα με τις οριζόντιες γραμμώσεις.

Συμπληρώνοντας ιστορία ενός αιώνα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σήμερα σε τρεις ηπείρους, με τη διττή υπόσταση μιας ακραιφνώς ελληνικής εταιρίας, με πολυεθνική όμως δομή και οργάνωση. Τα μεγέθη, οι στόχοι, οι επιχειρηματικές στρατηγικές, οι προοπτικές του Τιτάνα μετεξελίσσονται, ακολουθώντας τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.

Το στίγμα αυτών των δυναμικών αλλαγών επιχειρεί να προβάλει το νέο λογότυπο. Είναι μια γραφική παράσταση που «παντρεύει» την επωνυμία της Εταιρίας με μία αφαιρετική – εικαστικά – υδρόγειο, σε ένα αναπόσπαστο σύνολο.

Πέραν από το εμφανές της οπτικό περιεχόμενο, η σύνθεση φιλοδοξεί να λειτουργήσει και σε συμβολικό επίπεδο, παραπέμποντας συνειρμικά σε μηνύματα που αντιστοιχούν στη σημερινή ταυτότητα του Τιτάνα, τη φιλοσοφία που διέπει τη δράση του, τις αξίες, την ιστορία του.