16/05/2006

ΝΕΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ TITAN AMERICA 

H Titan America LLC, θυγατρική της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, εξαγόρασε μία ακόμη ανεξάρτητη εταιρία παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στη δυτική ακτή της Φλόριντα, την Miami Valley Concrete.

Η Miami Valley Concrete έχει έδρα την περιοχή Nokomis της Φλόριντα, διαθέτει 4 μονάδες παρασκευής σκυροδέματος και μία μονάδα παραγωγής τσιμεντολίθων. Η εξαγορά διευρύνει την παρουσία του Ομίλου ΤITAN και αποτελεί τη βέλτιστη τοποθεσία για την εμπορία δομικών υλικών στη δυτική ακτή της Φλόριντα. Πρόκειται για την τρίτη εξαγορά που γίνεται από τον Απρίλιο του 2006 στη δυτική Φλόριντα.

Εκτιμούμε ότι η εξαγορά αυτή δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΤITAN.