04/02/2011

Μεταβίβαση εμπορικού σήματος «ΙΩΝΙΑ» 

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «ΙΩΝΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Ειδών Πορσελάνης» συμφώνησε τη μεταβίβαση του εμπορικού σήματος ΙΩΝΙΑ, καθώς και την πώληση ορισμένων εμπορευμάτων και λοιπών παγίων στοιχείων, στην εταιρεία «YALCO Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΥΙΟΣ Α.Ε.».

Η συμφωνία δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 14 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2009 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 15 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Download PDF