27/01/2005

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 11,55% (ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) ΤΗΣ ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

Η κοινοπραξία ΤΙΤΑΝ-Lafarge στην Αίγυπτο, μέσω της θυγατρικής της Beni Suef Cement Company, κατέθεσε δημόσια προσφορά για την απόκτηση του 11,55% των μετοχών της Alexandria Portland Cement Company που δεν κατέχει ήδη (1.385.863 μετοχές). Η προσφορά αυτή ανέρχεται σε 30 Αιγυπτιακές λίρες ανά μετοχή.

Download PDF