02/03/2007

Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ YΛΙΚΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

Στις 12 Ιανουαρίου 2007, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξαγοράς της εταιρίας ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη, από την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Η ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. δραστηριοποιείται µε την παραγωγή και εµπορία Έτοιµου Εργοστασιακού Σκυροδέµατος στο νοµό Θεσσαλονίκης, µε δύο Εργοστάσια στις περιοχές ΒΙ.ΠΕ. Θέρµης και Χορτιάτη και µε πωλήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα 120.000 m3 ετησίως. Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρίας για το 2005 ήταν €6,4 εκατ, και η εξαγορά της δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου ΤΙΤΑΝ.

Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον Κλάδο Σκυροδέµατος µε είκοσι οκτώ (28) εργοστάσια παραγωγής Ετοίµου Σκυροδέµατος, στους νοµούς Θεσσαλονίκης (6), Χαλκιδικής (1), Κοζάνης (1), Μαγνησίας (1), Φθιώτιδας (1), Αττικής (6), Κορίνθου (2), Αχαΐας (3), Ηλείας (2), Ζακύνθου (1), και Δωδεκανήσου 4 (2 στη Κω και 2 στην Ρόδο), οι πωλήσεις των οποίων ετησίως ξεπερνούν τα 2.400.000 m3

Download PDF