24/12/2007

Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.: ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ MH EΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 

Η Ιντερμπετόν Δ.Υ., θυγατρική της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, υπέγραψε το συμφωνητικό εξαγοράς του 100% των μετοχών της ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. Η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνει στις 15/1/08, οπότε και ο Ομιλος θα αναλάβει την διοίκηση της εταιρίας.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έχει έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με ετήσιες πωλήσεις περίπου 170.000 m3 και μία μονάδα παραγωγής αδρανών υλικών με ετήσιες πωλήσεις που υπερβαίνουν τους 500.000 τόννους. Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρίας ξεπέρασε τα €11 εκ. για το 2006.

Εκτιμούμε ότι η εξαγορά αυτή δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΤITAN.

Ο ‘Ομιλος ΤΙΤΑΝ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο σκυροδέματος, με τριάντα ένα (31) εργοστάσια παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, στους νομούς Αττικής (6), Θεσσαλονίκης (6), Δωδεκανήσου (5, εκ των οποίων 3 στη Ρόδο και 2 στην Κω), Αχαϊας (3), Ηλείας (2), Κορίνθου (2), Χαλκιδικής (2), Ζακύνθου (1), Ιωαννίνων (1), Κοζάνης (1), Μαγνησίας(1), Φθιώτιδας (1), οι πωλήσεις των οποίων ξεπερνούν τα 2.300.000 m3. Στον κλάδο αδρανών υλικών, ο Ομιλος ΤΙΤΑΝ, δραστηριοποιείται με έντεκα (11) λατομεία, στους νομούς, Αττικής (2), Θεσσαλονίκης (2), Δωδεκανήσου (1), Ηρακλείου (1), Ρεθύμνου (1), Ηλείας (1), Χαλκιδικής (1), Μαγνησίας(1), Αιτωλοακαρνανίας (1), οι πωλήσεις των οποίων ξεπερνούν τους 11.000.000 τόννους.