28/01/2005

Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2004 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξαγοράς της εταιρίας ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που δραστηριοποιείται στο Νομό της Ζακύνθου με την παραγωγή και εμπορία Ετοίμου Εργοστασιακού Σκυροδέματος, από την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, δραστηριοποιείται σήμερα στην Ελλάδα, στους Κλάδους Αδρανών και Σκυροδέματος με είκοσι πέντε (25) εργοστάσια παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος, στους νομούς Θεσσαλονίκης (4), Κοζάνης (1), Μαγνησίας (1), Φθιώτιδας (2), Αττικής (5), Κορίνθου (2), Αχαΐας (3), Ηλείας (2), Ζακύνθου (1), και Δωδεκανήσου (2 στην Κω. 2 στην Ρόδο) οι πωλήσεις των οποίων ετησίως ξεπερνούν τα 1.800.000 m³ και με εννέα (9) λατομεία στους νομούς Θεσσαλονίκης (2), Μαγνησίας (1), Αιτωλοακαρνανίας (1), Αττικής (2), Ηλείας (1), Ηρακλείου(1) και Ρεθύμνου(1), οι πωλήσεις των οποίων ξεπερνούν τους 11.500.000 tn ετησίως.

Download PDF