21/06/2016

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17ης Ιουνίου 2016 εξέλεξε νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια του νόμου 3016/2002.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής :

 1. Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 2. Νέλλος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
 3. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 4. Μιχαήλ Κολακίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 5. Δώρος Κωνσταντίνου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 6. Ηρώ Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 7. Ευθύμιος Βιδάλης, εκτελεστικό μέλος
 8. Βασίλειος Ζαρκαλής, εκτελεστικό μέλος
 9. Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος
 10. Αλέξανδρος Μακρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 11. Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 12. Ιωάννα Παπαδοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 13. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, εκτελεστικό μέλος
 14. Πλούταρχος Σακελλάρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 15. Πέτρος Σαμπατακάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει το αργότερο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019.

Download PDF