17/01/2008

ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

«Η Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν ανακοινώνει ότι προέβη στη σύναψη συμφωνίας για τη δημιουργία μιας κοινοπρακτικής επιχείρησης στην Τουρκία, στην οποία θα συμμετέχει με ποσοστό 50%. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, η Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν συμφώνησε να αγοράσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. έναντι 90,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Adocim είναι εταιρία παραγωγής τσιμέντου με ένα σύγχρονο εργοστάσιο στο Tokat στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και ένα κέντρο άλεσης στο Tekirdag στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης. Η παραγωγική δυναμικότητα της εν λόγω εταιρίας ανέρχεται σε 1,5 εκατ. τόνων ετησίως. Η σχετική συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, μόλις ολοκληρωθεί ο νομικός και οικονομικός έλεγχος της Adocim A.S. και παρασχεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές.»

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επδίωξε να συνδυάσει την λειτουργική αρτιότητα με τον σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2007 πούλησε πάνω από 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 6 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, περισσότερο από 22 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Download PDF