15/12/2010

ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με την Αρχή Ιδιωτικοποιήσεων του Κοσσόβου, για την αγορά από την εταιρία του Ομίλου «Sharr Beteilingung Gmbh» ενός εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην περιοχή Sharr. H απόκτηση αυτή δεν αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του Ομίλου, δεδομένου ότι το εργοστάσιο Sharr, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 600.000 τόνων, τελούσε ήδη υπό τη διαχείριση του Ομίλου δυνάμει σχέσης μίσθωσης.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 13 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 8 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2009 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 15 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α. 

Download PDF