08/12/2003

ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διεθνή επέκταση στον κλάδο του τσιμέντου, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με τον γερμανικό όμιλο HEIDELBERG για την εξαγορά του 99,9% των μετοχών της εταιρίας ZLATNA PANEGA CEMENT A.D. στην Βουλγαρία. Η εταιρία αυτή διαθέτει εργοστάσιο παραγωγικής δυναμικότητας 1.000.000 τόνων πλησίον της Σόφιας και τρεις μονάδες παραγωγής σκυροδέματος.

Οι συμφωνία υπόκειται στην έγκριση των τοπικών αρχών ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2004.