05/02/2015

Εξαγορά του ποσοστού συμμετοχής της ΕΒRD στην Αλβανική θυγατρική του Ομίλου ΑΝΤΕΑ CEMENT SHA 

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

Η θυγατρική του Ομίλου Alvacim Ltd εξαγόρασε το 20% των μετοχών της θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία AΝΤΕΑ CEMENT SHA (ΑΝΤΕΑ), ποσοστό που κατείχε η European Bank for Reconstruction and Development (ΕBRD). Έτσι, η συμμετοχή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΤΕΑ ανέρχεται σε ποσοστό 80% ενώ το υπόλοιπο 20% διατηρεί η International Finance Corporation (IFC).

Download PDF