19/12/2001

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΟΛ. Η.Π.Α. 160.000.000 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους Δολ. ΗΠΑ 160.000.000, που αντιστοιχεί σε περίπου 60 δισεκατομμύρια δραχμές από την TITAN AMERICA LLC, θυγατρική της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης την 19.12.01.

Το δάνειο, το οποίο οργάνωσε η Bank of America, διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές των ΗΠΑ, κυρίως αμερικανικές ασφαλιστικές εταιρίες, έχει σταθερό επιτόκιο, είναι αποπληρωτέο σε 3 δόσεις μετά από 7, 10 και 15 χρόνια (αντίστοιχα) και θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης της γενομένης εξαγοράς της TARMAC AMERICA INC.

Η υψηλή υπερκάλυψη του ποσού έκδοσης, σε συνδυασμό με το χαμηλό επιτόκιο και την μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης των θεσμικών επενδυτών της αμερικανικής κεφαλαιαγοράς στα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου.

Με την έκδοση αυτή ο Όμιλος επιτυγχάνει την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών του σε μακροπρόθεσμη βάση, ενώ διευρύνει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων, ενισχύοντας τη θέση του στη διεθνή αγορά