16/07/2007

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ LAKE BELT ΤΗΣ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΙΤΑΝ 

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2007, ο δικαστής W. Hoeveler στην Κομητεία του Miami-Dade της Φλόριντα, αποφάσισε ότι η Tarmac, θυγατρική του Ομίλου Τιτάν, οφείλει από την Τρίτη 17 Ιουλίου 2007, να σταματήσει την εξόρυξη αδρανών υλικών σε ορισμένα τμήματα της νοτιανατολικής περιοχής Lake Belt της Φλόριντα, έως ότου το Σώμα Μηχανικού του Στρατού (U.S. Army Corps of Engineers) ολοκληρώσει την απαιτούμενη Συμπληρωματική ‘Εκθεση Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ), η οποία προβλέπεται να εκδοθεί εντός των επομένων έξι μηνών.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει όλες τις λατομικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο Lake Belt και έχουν λατομεία πλησίον των αποθεμάτων νερού της Κομητείας του Miami-Dade και υποχρεώνει τρεις εξ’ αυτών, περιλαμβανομένης της Tarmac, να διακόψουν την εξόρυξη. Επιπρόσθετα, αναστέλλει τις άδειες όλων των άλλων εταιριών κατά τον χρόνο έκδοσης της ΣΕΠΕ από το Σώμα Μηχανικού του Στρατού. Κατά τον χρόνο αυτόν, όλες οι εταιρίες που θίγονται από την απόφαση οφείλουν να υποβάλουν αιτήσεις για νέες άδειες. Για τον Τιτάνα, η ανωτέρω δικαστική απόφαση επηρεάζει ένα σημαντικό τμήμα του λατομείου στο Pennsuco, από το οποίο προμηθεύεται πρώτες ύλες το άνω των 2 εκατ. τόνων εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Pennsuco. Επιπλέον, επηρεάζονται οι άνω των 6 εκατ. τόνων ετησίως πωλήσεις αδρανών υλικών του ανωτέρω λατομείου στην αγορά της Φλόριντα.

Ο Τιτάν θεωρεί ότι η απόφαση στηρίζεται σε εσφαλμένα δεδομένα και σκοπεύει να εφεσιβάλει την απόφαση ενώπιον του 11ου Τμήματος του Εφετείου της Ατλάντα. Η προμήθεια νερού στην Κομητεία του Miami-Dade προστατεύεται από τα υφιστάμενα εργοστάσια επεξεργασίας νερού και έχει επιστημονικά καταδειχθεί ότι οι δραστηριότητες εξόρυξης δεν επηρεάζουν την ποιότητα του νερού.

Ταυτόχρονα, ο Τιτάν συνεργάζεται με τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές Αρχές για να μειώσει, κατά το δυνατόν, τις επιπτώσεις στην οικονομία και στον κλάδο οικοδομικών υλικών της Φλόριντα. Ο Τιτάν έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου Pennsuco με διετές σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες της εταιρίας, όσον αφορά τα αδρανή, θα εξαρτηθούν από την έκταση κατά την οποία η διαμόρφωση υψηλότερων τιμών πώλησης θα αντισταθμίσει το αυξημένο κόστος εφοδιασμού και την μείωση των πωλήσεων αδρανών.

Ιστορικό

Το έτος 1997, το Νομοθετικό Σώμα της Φλόριντα ψήφισε το Σχέδιο για το Miami-Dade Lake Belt που αφορά μια έκταση περίπου 57.000 εκταρίων μεταξύ του Μαϊάμι και του Εθνικού Πάρκου Everglades. Σκοπός του Σχεδίου ήταν να συνδυαστεί η εξόρυξη ασβεστόλιθου για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς με την οικονομική και κοινωνική ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έτος 2002, το Σώμα Μηχανικού του Στρατού χορήγησε άδειες σε διάφορες εταιρίες, οι οποίες επέτρεπαν την εξόρυξη αδρανών στο Lake Belt, με παράλληλη αποκατάσταση μιας μεγαλύτερης έκτασης στα Everglades. Σήμερα, πλέον του ενός τρίτου των αδρανών υλικών που καταναλώνονται στη Φλόριντα προέρχεται από το Lake Belt.

Το Μάρτιο του 2006, ο δικαστής W. Hoeveler του Νότιου Τμήματος της Φλόριντα αποφάσισε ότι οι άδειες εξόρυξης έχουν εκδοθεί πλημμελώς και παρέπεμψε την διαδικασία αδειοδότησης στο Σώμα Μηχανικού του Στρατού για περαιτέρω έρευνα. Η πρόσφατη απόφαση είναι αποτέλεσμα ακροαματικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2007.

Download PDF