22/03/2017

Διευκρινίσεις σχετικά με την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2016

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ θα ανακοινώσει τα Αποτελέσματα Έτους 2016 την Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2017 πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ενημέρωση των αναλυτών και επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στις 18:00 ώρα Ελλάδος.