12/05/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΟ LAKEBELT 

Την Παρασκευή 9 Μαΐου του 2008, το Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ, στην Ατλάντα, εξέδωσε απόφαση, με την οποία ήρε την απαγόρευση λατομικής εξόρυξης στο Lakebelt του Μαϊάμι, που είχε επιβληθεί από το Περιφερειακό Πρωτοδικείο της Νότιας Φλόριντα τον Ιούλιο του 2007. Το Εφετείο ανέτρεψε, επιπλέον, την απόφαση του ίδιου Πρωτοδικείου του 2006, η οποία είχε κρίνει ότι είχαν εκδοθεί παράτυπα οι άδειες λατομικής εξόρυξης που είχε εκδώσει το Σώμα Μηχανικού του Στρατού των ΗΠΑ το 2001.

Το Εφετείο ανέπεμψε την υπόθεση στο Περιφερειακό Πρωτοδικείο, διατάσσοντας να επανακριθεί η υπόθεση, όχι με βάση την προαποφασισμένη άποψη και την προσωπική ανάλυση του Πρωτοδίκη δικαστή, αλλά δίνοντας τη δέουσα βαρύτητα στις αναλύσεις και γνωματεύσεις των ειδικών, που στελεχώνουν τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές και οργανισμούς. Οι εν λόγω οργανισμοί και αρχές έχουν επανειλημμένως διατυπώσει την άποψη ότι η λατομική εξόρυξη που ευθυγραμμίζεται με τους επιβαλλόμενους από τις υφιστάμενες άδειες όρους και προϋποθέσεις δεν δημιουργεί κινδύνους ούτε στο περιβάλλον ούτε στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Τιτάν λειτουργεί πάντοτε με περιβαλλοντική ευαισθησία και σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές. Η Εταιρία μας, συνεπής στις αρχές της και τηρώντας πάντοτε τους όρους των υφισταμένων αδειών για τις δραστηριότητές της, κινητοποιείται ήδη από σήμερα το πρωί για την ταχύτερη δυνατή επανέναρξη της λειτουργίας του λατομείου της στο Pennsuco.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επιδίωξε να συνδυάσει την λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2007 πούλησε πάνω από 15,5 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,9 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος,, περισσότερο από 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Download PDF