23/10/2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το εννεάμηνο 2008 ανήλθε σε €1.184 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 15,4% στα € 289 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα € 163 εκ., μειωμένα κατά 15,6%.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται αποκλειστικά στην ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών στην Αίγυπτο και Τουρκία.

Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση της κρίσης στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ και στις πολύ υψηλές τιμές των καυσίμων.

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2008 επηρεάστηκαν αρνητικά από την ενίσχυση της μέσης ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας κατά το διάστημα αυτό. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είχε αυξηθεί κατά 7,8 %, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 13,6%.

 

€ εκ.3ο τρ. 20083ο τρ. 2007% μεταβολής1ο εν. 20081ο εν. 2007% μεταβολής
Κύκλος εργασιών4183868.30%1,1841,1443.50%
Λειτ. κέρδη (EBITDA)        98120-18.10%289342-15.40%
Κέρδη προ φόρων5786-33.90%179248-27.70%
Καθαρά κέρδη *4769-31.30%163193-15.60%
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
Download PDF