19/10/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ, σε συνέχεια πρόσφατου δημοσιεύματος στον Αιγυπτιακό Τύπο ανακοινώνει ότι, με δεδομένη τη σταθερά αυξανόμενη βαρύτητα των επενδύσεών του στην Αίγυπτο, διερευνά την πιθανότητα πώλησης μειοψηφικής συμμετοχής στην επένδυσή του στην περιοχή, σε επενδυτή ο οποίος θα είναι σε θέση να προσθέσει αξία στην επιχείρηση.

Η ενδεχόμενη επίτευξη συμφωνίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ύψος του τιμήματος και τη δυνατότητα προσθήκης αξίας από τον μειοψηφικό επενδυτή.

Εάν και εφόσον επιτευχθεί σχετική συμφωνία, θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2008 πούλησε 17,2 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 18,6 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

 

Download PDF