06/12/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Η Titan America LLC, θυγατρική της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα του σκυροδέματος στo ανατολικό τμήμα της Βόρειας Καρολίνας των Η.Π.Α. και ότι έχει εξασφαλίσει τοποθεσίες για ανέγερση 20 μονάδων ετοίμου σκυροδέματος εντός της επόμενης τριετίας.

Η Titan America LLC είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τσιμέντου και άλλων οικοδομικών υλικών στις Ανατολικές ΗΠΑ, με έδρα τo Norfolk, Virginia και διαθέτει στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, δύο εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου και 66 μονάδες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα. Διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Το 2005 πούλησε πάνω από 15 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες,, πάνω από 5 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά, όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.