12/10/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα του Τύπου, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διευκρινίζει ότι στα πλαίσια της ανάπτυξής του, εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορες χώρες και συνομιλεί με διάφορες επιχειρήσεις.

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει διαπραγμάτευση σε τέτοιο στάδιο που να επιτρέπει πρόβλεψη για την έκβασή της ή/και τέτοιου οικονομικού μεγέθους που να μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα. Διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Το 2005 πούλησε πάνω από 15 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, πάνω από 5 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά, όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.