03/09/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΙΤΑΝ-YALCO 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ενημερώνει ότι οι συζητήσεις που είχε με την εταιρία YALCO-Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. σχετικά με τις δραστηριότητες του κλάδου πορσελάνης και της θυγατρικής της εταιρίας ΙΩΝΙΑ ΑΒΕΕ δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Ως εκ τούτου η Εταιρία συνεχίζει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές της στον εν λόγω κλάδο.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του.