26/07/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθαν σε € 757,3 εκ., παρουσιάζοντας οριακή πτώση 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 3% και έφθασαν τα € 221,8 εκ.. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα € 124,6 εκ., αυξημένα κατά 4%.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις μεταβολές νομισματικών ισοτιμιών, κυρίως από τη διολίσθηση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είχε αυξηθεί κατά 2% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 5%.

Η συνεισφορά των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου ήταν μειωμένη κατά 27% (σε δολάρια) έναντι της περσινής περιόδου, παρά τη θετική επίπτωση των πρόσφατων εξαγορών. Η σημαντική πτώση της αγοράς κατοικιών εξακολούθησε να επηρεάζει τους όγκους πωλήσεων όλων των προϊόντων. Η πτώση ήταν εντονότερη στην μέχρι προ έτους ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά της Φλόριντα.

Στην Ελλάδα, μετά από ένα δυνατό πρώτο τρίμηνο λόγω των ασυνήθιστα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, η ζήτηση των προϊόντων μας υστέρησε ελαφρώς από τα επίπεδα ρεκόρ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι τιμές στερεών καυσίμων ανήλθαν σε πρωτοφανή επίπεδα, ωστόσο η επίπτωση τους στο κόστος μετριάστηκε από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις μας για αποδοτικότερη διαχείριση ενέργειας.

Η Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή το πρώτο εξάμηνο του 2007. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου. Η Βουλγαρία παρουσίασε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας, λόγω της δυνατότητας τροφοδοσίας της αγοράς από το αυξημένης δυναμικότητας εργοστάσιο της Zlatna, υποκαθιστώντας εισαγωγές τσιμέντου, γεγονός που επέτρεψε σημαντικές μειώσεις κόστους. Συνολικά η κερδοφορία των περιοχών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε κατά 67% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2006.

Στην Αίγυπτο, η κερδοφορία μειώθηκε κατά 17%. Πέραν της συνεχιζόμενης αύξησης του κόστους καυσίμων, η μείωση αυτή ήταν συνέπεια των προγραμματισμένων έργων συντήρησης και αύξησης της δυναμικότητας του εργοστασίου του Beni Suef κατά το δεύτερο τρίμηνο.

 

€ εκ2ο Τριμ. 20072ο Τριμ. 2006% μεταβολήςΑ΄Εξαμ. 2007Α΄ Εξαμ. 2006% μεταβολής
Κύκλος εργασιών415430-3%757765-1%
Λειτ. κέρδη EBITDA (1)133134-1%2222153%
Κέρδη προ φόρων99111-11%162170-5%
Καθαρά κέρδη (2)7477-5%1251204%
(1) μετά από έκτακτα έξοδα / έσοδα
(2) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

 

Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007, ανήλθαν σε € 348 εκ., και αφορούσαν κυρίως εξαγορές και επενδύσεις βελτίωσης της παραγωγικότητας.

Σημαντικά γεγονότα μετά τις 30/6/07

Δικαστική απόφαση επέβαλε στις 17 Ιουλίου σε τρεις εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής του Ομίλου Τιτάν να σταματήσουν την εξόρυξη αδρανών υλικών στην περιοχή Lake Belt της Φλόριντα, έως ότου το Σώμα Μηχανικών του Στρατού ολοκληρώσει την απαιτούμενη Συμπληρωματική Έκθεση Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων. Η δικαστική απόφαση επηρεάζει ένα σημαντικό τμήμα του λατομείου, το οποίο προμηθεύει με πρώτες ύλες το εργοστάσιο τσιμέντου του Pennsuco, που το 2006 συνεισέφερε κατά 10% στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου. Επιπλέον, η απόφαση επηρεάζει τις πωλήσεις αδρανών υλικών στην αγορά της Φλόριντα, οι οποίες το 2006 συνεισέφεραν κατά 6% στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου. Ο Τιτάν θεωρεί ότι η απόφαση στηρίζεται σε εσφαλμένα δεδομένα και έχει ήδη ασκήσει έφεση στο 11ο Τμήμα του Εφετείου της Ατλάντα.

Σήμερα το πρωί, την 26η Ιουλίου, ο Τιτάν ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την ανέγερση νέου εργοστασίου στην Αλβανία, δυναμικότητας 1.5 εκατ. τόνων ετησίως.

Προοπτικές

Για το υπόλοιπο του 2007, αναμένουμε η ζήτηση των προϊόντων μας στην Ελλάδα να κινηθεί χαμηλότερα από τα περσινά υψηλά επίπεδα, παρά την αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης σε μεγάλα έργα. Στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και την Αίγυπτο, η αγορά αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Στις ΗΠΑ, το εύρος και η διάρκεια της συνεχιζόμενης κάμψης στην αγορά κατοικιών παραμένουν άγνωστα, ιδιαίτερα στη Φλόριντα, ενώ η δικαστική απόφαση για την διακοπή της εξόρυξης αδρανών υλικών στην περιοχή του Lake Belt δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα και περιορίζει τις δυνατότητες ασφαλών εκτιμήσεων.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια εμπειρία στην βιομηχανία δομικών υλικών. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επεδίωξε να συνδυάσει την λειτουργική αρτιότητα με τον σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον και ήταν η πρώτη Ελληνική εταιρία που υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών.

Το 2006 πούλησε περισσότερο από 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 6 εκ. μ3ετοίμου σκυροδέματος,, περισσότερο από 22 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Download PDF