26/07/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι, χθες 25.7.2007, υπεγράφη στα Τίρανα, μεταξύ της Αλβανικής εταιρίας του Ομίλου « Αntea Cement Sh.A.» και της Κινεζικής εταιρίας «CBMI Construction Co Ltd», η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή εξοπλισμού και στην ανέγερση εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου, σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού και ανέγερσης ( turn key contract” ) ενός νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου, στη θέση Boka e Kuqe της περιοχής Kruje της Αλβανίας.

O Όμιλος έχει εξασφαλίσει δικαιώματα χρήσης γης και εξόρυξης α’ ύλης, διάρκειας 99 ετών, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας με τις αρμόδιες αρχές, που ήδη επικυρώθηκε από το Αλβανικό Υπουργικό Συμβούλιο.

Το νέο εργοστάσιο, το οποίο προβλέπεται να λειτουργεί το Δεκέμβριο του 2009, θα πληρεί τις πλέον σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Η παραγωγική του δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 1, 5 εκατ. τόνους το χρόνο. Η παραγωγή θα διατίθεται στην Αλβανική αγορά και σε εξαγωγές. Η σχετική επένδυση του Ομίλου προβλέπει επίσης την ανάπτυξη των απαιτούμενων λατομείων και των πάσης φύσεως υποδομών.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης, υπολογίζεται σε 170 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Τμήμα της επένδυσης ενδέχεται να χρηματοδοτηθεί και από τη Διεθνή Χρηματοδοτική Εταιρία (ΙFC) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (ΕBRD) , με τις οποίες ο Όμιλος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της ανωτέρω επένδυσης.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια εμπειρία στην βιομηχανία δομικών υλικών. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επεδίωξε να συνδυάσει την λειτουργική αρτιότητα με τον σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον και ήταν η πρώτη Ελληνική εταιρία που υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών.

Το 2006 πούλησε περισσότερο από 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 6 εκ. μ3ετοίμου σκυροδέματος,, περισσότερο από 22 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.