13/05/2010

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΜΙΛΟΥ 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι από 19.5.2010 καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου θα ασκεί ο κ. Βασίλειος Ζαρκαλής. Ο κ. Ζαρκαλής κατέχει σήμερα τη θέση του Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Ομίλου και διαθέτει μακρά και πολύπλευρη επιχειρησιακή εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.