09/12/2003

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

Μετά την επιτυχή εξαγορά της εταιρίας Zlatna Panega στη Βουλγαρία, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία του στη Βουλγαρία με ανταγωνιστικό εργοστάσιο παραγωγικής δυναμικότητας 1.000.000 τόνων, ανακοινώνει την υπογραφή νέας συμφωνίας με την ελβετική HOLCIM για την πώληση του 99,9% της Βουλγαρικής PLEVENSKI CEMENT A.D. Ταυτόχρονα ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εξαγοράζει το μειοψηφικό ποσοστό 46,5% της HOLCIM στην εταιρία USJE CEMENTARNICA A.D. στην Π.Γ.Δ.Μ, κατέχοντας πλέον το 94,8% της εταιρίας αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι η PLEVENSKI διαθέτει εργοστάσιο τσιμέντου παραγωγικής δυναμικότητας 500.000 τόνων στο Πλέβεν της Βουλγαρίας ενώ η USJE διαθέτει εργοστάσιο τσιμέντου 1.000.000 τόνων στα Σκόπια.

H συμφωνία υπόκειται σε έγκριση από τις βουλγαρικές αρχές ανταγωνισμού και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2004.