ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο ΤΙΤΑΝ στη Βουλγαρία προμήθευσε καινοτόμα υλικά υψηλής ποιότητας για την κατασκευή των ουρανοξυστών Zlaten Vek και Sky Fort. Ο Zlaten Vek έχει ύψος 120 μέτρα, ενώ ο Sky Fort, όταν ολοκληρωθεί, θα έχει ύψος 202 μέτρα και θα είναι το υψηλότερο κτίριο στη Βουλγαρία.

Δεδομένου του ύψους των δύο κτιρίων, η εξασφάλιση σταθερότητας και ασφάλειας αποτέλεσε σημαντική πρόκληση. Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, ο ΤΙΤΑΝ στη Βουλγαρία ανέπτυξε ένα νέο προϊόν τσιμέντου χαμηλής θερμότητας, ώστε να εξασφαλισθεί η σταθερότητα των θεμελίων και να αποφευχθεί ο σχηματισμός ρωγμών. Προμήθευσε, επίσης, ένα νέο προϊόν σκυροδέματος υψηλής αντοχής, κατηγορίας 60, για τον πυρήνα και την υπερκατασκευή των πύργων.

Έργα με υλικά Τιτάνα: βάζοντας θεμέλια στους ουρανοξύστες Zlaten Vek και Sky Fort, Βουλγαρία
Επιστροφή