ΗΠΑ 2017
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΑΛΕΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που υλοποιείται για 12 χρόνια στον Τιτάνα στις ΗΠΑ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως εκκολαπτήριο μελλοντικών ταλέντων για την επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα προωθεί ένα πιο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στη βιομηχανία τσιμέντου και κερδίζει τη δέσμευση των εργαζομένων.

Κάθε πρακτική άσκηση είναι ειδικά σχεδιασμένη από τους εργαζόμενους των αντίστοιχων τμημάτων, οι οποίοι στοχεύουν να αξιοποιήσουν τον ενθουσιασμό των φοιτητών και να φέρουν την φρέσκια τους οπτική στον κλάδο.

Το πρόγραμμα αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για την εμπέδωση της ισότητας των φύλων, μέσω της ένταξης ταλαντούχων γυναικών σε ρόλους όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι άνδρες. Οι ασκούμενοι στον Τιτάνα, από τη δική τους πλευρά, αποκτούν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες εντός ενός εργασιακού περιβάλλοντος και πολλοί από αυτούς να αναλάβουν στη συνέχεια μόνιμους ρόλους στις δραστηριότητες μας στις ΗΠΑ.

Η επιτυχία του προγράμματος αποτυπώνεται στη σταθερή αύξηση του αριθμού των αιτούντων. Το 2017, ο Τιτάνας στις ΗΠΑ έλαβε περισσότερες από 100 αιτήσεις από φοιτητές, από τους οποίους οι 24 επιλέχθηκαν για πρακτική άσκηση.

Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης του Τιτάνα Αμερικής για ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων: εικόνα νέων σε υπολογιστές