Β. Μακεδονια 2020
Οι δράσεις του εργοστασίου του Τιτάνα στη Β. Μακεδονία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το εργοστάσιο του Τιτάνα Usje στη Βόρεια Μακεδονία, μεριμνεί για τους εργαζομένους της εταιρίας και για την τοπική κοινωνία.

Οι άνθρωποί μας αποτελούν για τον ‘Ομιλο Τιτάν τη βασική μας προτεραιότητα. Έτσι και στη Β. Μακεδονία η κινητοποίηση για την προστασία των εργαζομένων και των εργολάβων μας από τον κορωνοϊό ήταν άμεση, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και θέτοντας σε εφαρμογή τους επίσημους κανόνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες. Παράλληλα παρακολουθούσαμε προσεκτικά την υγεία των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους καθώς και την υγεία των συμ –μετόχων μας δίνοντας έμφαση στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Το εργοστάσιο τσιμέντου Usje προσέφερε ιατρικό εξοπλισμό αξίας 50.000 ευρώ για τον αγώνα κατά του κορωνοϊού για να στηρίξουμε το Υπουργείο Υγείας. Επίσης συνεργαστήκαμε με τον Δήμο Centar και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Τράπεζα Τροφίμων» για την παροχή βοήθειας και τροφίμων σε 75 άπορες οικογένειες και σε ευάλωτους πολίτες, όπως  θετές οικογένειες και ηλικιωμένους με ελάχιστο εισόδημα. Επιπλέον, ανταποκριθήκαμε στην ανάγκη της τοπικής κοινωνίας για προϊόντα και για εξοπλισμό απολύμανσης.