ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 2016
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από τον Αύγουστο του 2016, το εργοστάσιο τσιμέντου APCC στην Αλεξάνδρεια συνεργάζεται με το ΑΒΑ (Επιχειρηματική Ένωση Αλεξάνδρειας), υποστηρίζοντας το εργαστήριο συγκολλήσεων του «Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης» (VTEC). Αποστολή του VTEC είναι η παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης διεθνών προτύπων σε νέους ανθρώπους και εργαζόμενους σε τεχνικά επαγγέλματα στο Κυβερνείο της Αλεξάνδρειας, με την προτεραιότητα να δίνεται κυρίως στους ανθρώπους των γειτονικών περιοχών. Κατά τη διάρκεια του 2016, εξοπλίσαμε τα εργαστήρια συγκολλήσεων με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, ενώ μέσα στο 2017 θα ξεκινήσουν και εκπαιδευτικές δράσεις από τον Τιτάνα. Από τις δράσεις αυτές θα ωφεληθούν νέοι εκπαιδευόμενοι, στους οποίους θα προσφερθεί τεχνική εκπαίδευση υψηλών προτύπων από επαγγελματίες εκπαιδευτές, που θα καλύπτει τόσο τη θεωρητική γνώση, όσο και την πρακτική κατάρτιση.

Λογότυπο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης στην Αλεξάνδρεια