ΑΛΒΑΝΙΑ 2020
Ο ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία: Διαδικτυακές συζητήσεις με νέους επιχειρηματίες εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, οι διαδικτυακές πλατφόρμες αναδείχθηκαν ως ο καλύτερος τρόπος ασφαλούς επικοινωνίας και συνεργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον Μάιο του 2020, ο ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία συνεργάστηκε με τη ΜΚΟ LiburnEtik Organization για τη διεξαγωγή μιας διαδικτυακής συνάντησης με νέους επιχειρηματίες-φοιτητές από διάφορες σχολές της χώρας. Η εξ αποστάσεως συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν 29 φοιτητές, επικεντρώθηκε στον ρόλο και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στην Αλβανία όταν προκύπτουν απροσδόκητες καταστάσεις, όπως αυτές που προκλήθηκαν από τον κορωνοϊό, και στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία, βοηθώντας τους ανθρώπους της εταιρίας και την τοπική κοινότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στους σπουδαστές μίλησαν στελέχη του Τιτάνα στην Αλβανία από διάφορα τμήματα: ο Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας αναφέρθηκε στη σημασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία υπό απρόβλεπτες συνθήκες· ο Οικονομικός Διευθυντής παρουσίασε τις κυριότερες πτυχές της εταιρικής ευθύνης και τόνισε τη σημασία της για την οικονομία της χώρας· ο υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Επικοινωνίας ανέλυσε την αξία της ΕΚΕ ως εργαλείου για την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.

Η διαδικτυακή συνάντηση προσέφερε στους σπουδαστές την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, να αντλήσουν γνώσεις από επαγγελματίες του χώρου και να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους.